ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ.ΑΡΙΘΜ. 209255/14-07-2022 ΑΠΟΦΑΣΗΣ “ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟ 6.1 3ΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ”

Προηγούμενο Δημοσιοποίηση «Τεχνικής Έκθεσης – Υπομνήματος» του ΥΠΟΜΕ για την ΜΠΕ των Παρακάμψεων Χανίων – Ρεθύμνου – Ηρακλείου του ΒΟΑΚ

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας