Βιογραφικό σημείωμα συμβούλου ακεραιότητας

Προηγούμενο Ανάδειξη αναδόχου για την Προμήθεια Χριστουγεννιάτικου Δώρου (λευκά είδη: σετ σεντόνια) στα άτομα που υποστηρίζονται από τις Μονάδες Κοινωνικής Προστασίας Παιδιών και Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (790 ωφελούμενοι) σε όλη την Περιφέρεια Κρήτης, προϋπολογισμού δεκαέξι χιλιάδων ευρώ (16.000,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, στο πλαίσιο των δράσεων του Κοινωνικού Προγράμματος Περιφέρειας Κρήτης οικονομικού έτους 2022.

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας