Υλοποίηση από την Περιφέρεια Κρήτης Κοινωνικών Προγραμμάτων Εκπαίδευσης σε συνεργασία με τον Σύλλογο Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών, τον Σύλλογο Ιδιοκτητών Φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης και τα Αθλητικά Σωματεία της Π.Ε. Ηρακλείου και για το σχολικό έτος 2022-2023

Από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης ανακοινώνεται ότι θα συνεχιστεί η εφαρμογή των Κοινωνικών Προγραμμάτων Εκπαίδευσης σε συνεργασία με τον Σύλλογο Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών, τον Σύλλογο Ιδιοκτητών Φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης και τα Αθλητικά Σωματεία της Π.Ε. Ηρακλείου και για το σχολικό έτος 2022-2023.

 

Η αγαστή συνεργασία αυτή που έχει ξεκινήσει από το έτος 2013 έχει συμβάλει τα μέγιστα προς όφελος των παιδιών της Π.Ε. Ηρακλείου, που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, προσφέροντάς τους τη δυνατότητα να συμμετέχουν ισότιμα και χωρίς κοινωνικό στιγματισμό στο αναφαίρετο δικαίωμά τους στη γνώση.

 

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από 25 Ιουλίου 2022 έως και 30 Αυγούστου 2022 στην υπηρεσία μας, επί της οδού Τηλεμάχου Πλεύρη 2 (περιοχή Ανάληψη) στο Ηράκλειο.

 

Τα Κοινωνικά Προγράμματα αφορούν:

 1. εκπαίδευση μαθητών στις ξένες γλώσσες
 2. στήριξη μαθητών Λυκείου στην προετοιμασία τους για τις πανελλήνιες εξετάσεις (αποκλειστικά για τη Γ΄ Λυκείου) και
 3. εκπαίδευση μαθητών, ηλικίας από 6 ετών έως 12 ετών, σε εκμάθηση αθλήματος.

 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 1. 1. Αίτηση
 2. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
 3. 3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 4. 4. Εκκαθαριστικό οικονομικού έτους 2021
 5. 5. Έντυπο Ε1 και Ε9

*Για την εκμάθηση αθλήματος είναι απαραίτητη η ιατρική βεβαίωση ικανότητας άθλησης (από καρδιολόγο), η οποία θα προσκομιστεί στο αθλητικό σωματείο μετά την επιλογή των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα.

 

 

 

 

 

 

Άλλα δικαιολογητικά προαιρετικά, εφόσον συντρέχουν λόγοι:

 1. Ιατρική γνωμάτευση
 2. Βεβαίωση ανεργίας
 3. Απόφαση επιμέλειας ανηλίκων
 4. Ενοικιαστήριο/απόδειξη πληρωμής στεγαστικού δανείου Α΄ κατοικίας

 

 

Οικονομικά Κριτήρια:

εισόδημα επιβολής εισφοράς κλιμακούμενο ως εξής:

 

Για οικογένεια με δύο (2) μέλη: έως 6.000 €
       » »      » »        τρία (3) μέλη: έως 7.500 €
       » »      » »        τέσσερα (4) μέλη: έως 9.000
       » »      » »        πέντε (5) μέλη: έως 10.500

 

*Άνω των 5 ατόμων, για κάθε επιπλέον μέλος γίνεται προσαύξηση 20%

 

 

Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2813-410.709, -708, -712, -734 και στον ιστότοπο www.crete.gov.gr (ενότητα ανακοινώσεις) της Περιφέρειας Κρήτης.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συνημμένα:  – Αίτηση Κοινωνικού Φροντιστηρίου Μέσης Εκπαίδευσης

– Αίτηση Κοινωνικού Φροντιστηρίου Ξένων Γλωσσών

– Αίτηση Κοινωνικού Αθλητισμού

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΙΤΗΣΗ

 

ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ  Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

                 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

 

(Αγγλικά/Γαλλικά/Γερμανικά)

 

                                                                 ΠΡΟΣ:

Δ/ΝΣΗ  ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Τηλεμάχου Πλεύρη 2, Τ.Κ. 71306

(Περιοχή Ανάληψη), Ηράκλειο

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΑ ΓΟΝΕΑ

 

Ονοματεπώνυμο:………………………………………………………………………………………………………

Ον. Πατέρα:…………………………………………….. Ον. μητέρας: ………………………………………….

Δ. Α. Ταυτότητας: …………………………………… ή Αρ. Διαβατηρίου: ………………………………….

Δ/νση  κατοικίας:………………………………………………… Περιοχή: ……………………………………

Τηλέφωνα: ………………………………………………………………………………………………………………    

 

Παρακαλώ για την ένταξη τ…. παιδι…… μου στα Κοινωνικά Προγράμματα Εκπαίδευσης που υλοποιεί η υπηρεσία σας:

 

 1. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΕΚΝΟΥ: ………………………………………………………………………..

Γλώσσα: …………………………………………………………..

Τάξη (Γλώσσας) ……..………………………………………………………………………

ΠΕΡΥΣΙΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ:………………………………………

Ηλικία:……………………………………………….

Σχολική τάξη (που θα πάει):……………………………………………………..…………..

 

 1. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΕΚΝΟΥ:………………………………………………………………………….

Γλώσσα: …………………………………………………………..

Τάξη (Γλώσσας) ……..………………………………………………………………………

ΠΕΡΥΣΙΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ:………………………………………

Ηλικία:………………………………….………….

Σχολική τάξη (που θα πάει): ……………………………………………………..………….

 

 1. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΕΚΝΟΥ:………………………………………………………………………….

Γλώσσα: …………………………………………………………..

Τάξη (Γλώσσας) ……..………………………………………………………………………

ΠΕΡΥΣΙΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ:………………………………………

Ηλικία:………………………………….………….

Σχολική τάξη (που θα πάει): ……………………………………………………..………….

 

4.ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΕΚΝΟΥ:…………………………………………………………………………..

Γλώσσα: …………………………………………………………..

Τάξη (Γλώσσας) ……..………………………………………………………………………

ΠΕΡΥΣΙΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ:………………………………………

Ηλικία:………………………………….………….

Σχολική τάξη (που θα πάει): ……………………………………………………..………….

 

Οικονομικά Κριτήρια: εισόδημα επιβολής εισφοράς κλιμακούμενο ως εξής:

 

Για οικογένεια με δύο (2) μέλη: έως 6.000 €
       » »      » »        τρία (3) μέλη: έως 7.500 €
       » »      » »        τέσσερα (4) μέλη: έως 9.000 €
       » »      » »        πέντε (5) μέλη: έως 10.500 €

 

*Άνω των 5 ατόμων, για κάθε επιπλέον μέλος γίνεται προσαύξηση 20%

 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 1. 1. Αίτηση
 2. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
 3. 3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 4. 4. Εκκαθαριστικό σημείωμα οικονομικού έτους 2021
 5. 5. Έντυπο Ε1 και Ε9

 

άλλα δικαιολογητικά προαιρετικά εφόσον συντρέχουν λόγοι:

 1. Ιατρική γνωμάτευση
 2. Βεβαίωση ανεργίας
 3. Απόφαση επιμέλειας
 4. Ενοικιαστήριο, απόδειξη πληρωμής στεγαστικού δανείου Α΄ κατοικίας

 

 

Δηλώνω υπεύθυνα σύμφωνα με το Ν. 1599/89

ότι τα στοιχεία μου μπορούν να χρησιμοποιηθούν

όπου απαιτείται για την ένταξη των τέκνων μου

στα κοινωνικά προγράμματα.

 

Ηράκλειο, ………/………./2022

Ο ΑΙΤΩΝ / Η ΑΙΤΟΥΣA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΙΤΗΣΗ

 

 

ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ  Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

 

 

 

ΠΡΟΣ:

Δ/ΝΣΗ  ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Τηλεμάχου Πλεύρη 2, Τ.Κ. 71306

(Περιοχή Ανάληψη), Ηράκλειο

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

(αποκλειστικά για τη Γ΄ Λυκείου)       

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΑ ΓΟΝΕΑ

 

Ονοματεπώνυμο:………………………………………………………………………………………………………

Ον. Πατέρα:…………………………………………….. Ον. μητέρας: ………………………………………….

Δ. Α. Ταυτότητας: …………………………………… ή Αρ. Διαβατηρίου: ………………………………….

Δ/νση  κατοικίας:………………………………………………… Περιοχή: ……………………………………

Τηλέφωνα: ………………………………………………………………………………………………………………    

 

Παρακαλώ για την ένταξη τ…. παιδι…… μου στα Κοινωνικά Προγράμματα Εκπαίδευσης που υλοποιεί η υπηρεσία σας:

 

1.ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΕΚΝΟΥ:

 • ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ □ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ………………………………………….
 • ΕΠΑΛ □              ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ………………………………………….
 • ΜΑΘΗΜΑΤΑ……………………………………………………………………..

 

ΠΕΡΥΣΙΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ:……………………………………..

 

 1. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΕΚΝΟΥ:
 • ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ □ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ………………………………………….
 • ΕΠΑΛ □              ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ………………………………………….
 • ΜΑΘΗΜΑΤΑ……………………………………………………………………….

 

ΠΕΡΥΣΙΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ:………..………………….…………

 

 1. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΕΚΝΟΥ:

 

 • ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ □ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ………………………………………….
 • ΕΠΑΛ □              ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ………………………………………….
 • ΜΑΘΗΜΑΤΑ……………………………………………………………………….

 

ΠΕΡΥΣΙΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ: ……………………………………..

 

Οικονομικά Κριτήρια: εισόδημα επιβολής εισφοράς κλιμακούμενο ως εξής:

 

Για οικογένεια με δύο (2) μέλη: έως 6.000 €
       » »      » »        τρία (3) μέλη: έως 7.500 €
       » »      » »        τέσσερα (4) μέλη: έως 9.000 €
       » »      » »        πέντε (5) μέλη: έως 10.500 €

 

*Άνω των 5 ατόμων, για κάθε επιπλέον μέλος γίνεται προσαύξηση 20%

 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 1. 1. Αίτηση
 2. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
 3. 3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 4. 4. Εκκαθαριστικό σημείωμα οικονομικού έτους 2021
 5. 5. Έντυπο Ε1 και Ε9

 

άλλα δικαιολογητικά προαιρετικά εφόσον συντρέχουν λόγοι:

 1. Ιατρική γνωμάτευση
 2. Βεβαίωση ανεργίας
 3. Απόφαση επιμέλειας
 4. Ενοικιαστήριο, απόδειξη πληρωμής στεγαστικού δανείου Α΄ κατοικίας

 

 

Δηλώνω υπεύθυνα σύμφωνα με το Ν. 1599/89

ότι τα στοιχεία μου μπορούν να χρησιμοποιηθούν

όπου απαιτείται για την ένταξη των τέκνων μου

στα κοινωνικά προγράμματα.

 

Ηράκλειο, ………/………./2022

Ο ΑΙΤΩΝ / Η ΑΙΤΟΥΣA

 

 

 

ΑΙΤΗΣΗ

 

ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

                                                                                                  

ΠΡΟΣ:

Δ/ΝΣΗ  ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Τηλεμάχου Πλεύρη 2, Τ.Κ. 71306

(Περιοχή Ανάληψη), Ηράκλειο

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΑ ΓΟΝΕΑ

 

Ονοματεπώνυμο:…………………………………………………………………………………………………..

Ον. Πατέρα:………………………………………….. Ον. μητέρας: ……………………………………….

Δ. Α. Ταυτότητας: ………………………………………. ή Αρ. Διαβατηρίου: .……………………………

Δ/νση  κατοικίας:……………………………………….. Περιοχή: ……………………………………………

Τηλέφωνα : …………………………………………………………………………………………………………….    

                                                 

Παρακαλώ για την ένταξη τ….   παιδι…..  μου στο Κοινωνικό Πρόγραμμα Αθλητισμού που υλοποιεί η υπηρεσία σας:

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ:

 

(ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ /ΜΠΑΣΚΕΤ /ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ /ΤΕΝΙΣ/ΚΑΡΑΤΕ/ΣΤΙΒΟΣ/ΒΟΛΛΕΪ)

 

1.ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΕΚΝΟΥ:…………………………………………………………………………..

Τάξη (που θα πάει)………………………………………………………………………………………………….

ΑΘΛΗΜΑ:………………………………………. ή ……………………………………………

ΗΛΙΚΙΑ:……………………………

ΠΕΡΥΣΙΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ: ……………………………..

 

 1. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΕΚΝΟΥ:………………………………………………………………………….

Τάξη (που θα πάει)………………………………………………………………………………………………….

ΑΘΛΗΜΑ:………………………………………. ή ……………………………………………

ΗΛΙΚΙΑ:……………………………

ΠΕΡΥΣΙΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ: ……………………………..

 

 1. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΕΚΝΟΥ:………………………………………………………………………….

Τάξη (που θα πάει)………………………………………………………………………………………………….

ΑΘΛΗΜΑ:………………………………………. ή ……………………………………………

ΗΛΙΚΙΑ:……………………………

ΠΕΡΥΣΙΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ: ……………………………..

 

 1. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΕΚΝΟΥ:………………………………………………………………………….

Τάξη (που θα πάει)………………………………………………………………………………………………….

ΑΘΛΗΜΑ:………………………………………. ή ……………………………………………

ΗΛΙΚΙΑ:……………………………

ΠΕΡΥΣΙΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ: ……………………………..

 

 

 

 

Οικονομικά Κριτήρια: εισόδημα επιβολής εισφοράς  κλιμακούμενο ως εξής:

 

Για οικογένεια με δύο (2) μέλη: έως 6.000 €
       » »      » »        τρία (3) μέλη: έως 7.500 €
       » »      » »        τέσσερα (4) μέλη: έως 9.000 €
       » »      » »        πέντε (5) μέλη: έως 10.500 €

 

*Άνω των 5 ατόμων, για κάθε επιπλέον μέλος γίνεται προσαύξηση 20%

 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 1. 1. Αίτηση
 2. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
 3. 3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 4. 4. Εκκαθαριστικό σημείωμα οικονομικού έτους 2021
 5. 5. Έντυπο Ε1 και Ε9

*Για την εκμάθηση αθλήματος είναι απαραίτητη η ιατρική βεβαίωση ικανότητας άθλησης (από καρδιολόγο), η οποία θα προσκομιστεί στο αθλητικό σωματείο μετά την επιλογή των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα.

 

 

άλλα δικαιολογητικά προαιρετικά εφόσον συντρέχουν λόγοι:

 1. Ιατρική γνωμάτευση
 2. Βεβαίωση ανεργίας
 3. Απόφαση επιμέλειας
 4. Ενοικιαστήριο, απόδειξη πληρωμής στεγαστικού δανείου Α΄ κατοικίας

 

 

Δηλώνω υπεύθυνα σύμφωνα με το Ν. 1599/89

ότι τα στοιχεία μου μπορούν να χρησιμοποιηθούν

όπου απαιτείται για την ένταξη των τέκνων μου

στα κοινωνικά προγράμματα.

 

Ηράκλειο, ………/………./2022

 

 

Ο ΑΙΤΩΝ / Η ΑΙΤΟΥΣA

 

 

 

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2022-2023 ΣΥΝΑΥΛΙΑ

Προηγούμενο 1ος Γενικός Δολωματικός Ψεκασμός Δ. Σφακίων

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας