1η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος «Κρήτη» 2021-2027 Τετάρτη 26 Οκτωβρίου στο Ηράκλειο

 

Η 1η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος «Κρήτη» 2021-2027 θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 12.30 στο ξενοδοχείο Aquila Atlantis, στο Ηράκλειο.

Ο σχετικός φάκελος έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα https://2021-2027.pepkritis.gr/φάκελος/.

 

Ημερήσια διάταξη

 

      Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

 1. Έγκριση της Ημερήσιας Διάταξης
 2. Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης
 3. Εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης

 

ΙΙ. ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΡΗΤΗ» 2021-2027

 1. Παρουσίαση του Προγράμματος «ΚΡΗΤΗ» 2021-2027
 2. Ενημέρωση για τον προγραμματισμό των προσκλήσεων
 3. Έγκριση της μεθοδολογίας και των κριτηρίων επιλογής πράξεων
 4. Ενημέρωση για θέματα επικοινωνίας και προβολής

 

ΙΙΙ. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 1. Παρεμβάσεις Εθνικής Αρχής Συντονισμού επί οριζόντιων θεμάτων
 • Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου
 • Αναγκαίοι Όροι
 • Αξιολόγηση και Σχέδια Αξιολόγησης
 • Υποστήριξη Δικαιούχων
 • Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο την προγραμματική περίοδο 2021-2027

 

 1. Άλλα θέματα

 

ΙV.  ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

 

 1. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

 

 

 

 

Προηγούμενο Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών ένδυσης για 22 ασυνόδευτα ανήλικα προσφυγόπουλα που φιλοξενούνται στο Άσυλο Ανωγείων

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας