1ος Γενικός Δολωματικός Ψεκασμός Δ. Πλατανιά (τομέας Μουσούρων)

 

 

 

Προηγούμενο Διενέργεια Δολωματικού Ψεκασμού Δακοκτονίας (1ος δολωμ.) Π.Ε. Λασιθίου

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας