Ανάδειξη της Περιφέρειας Κρήτης ως Κέντρο Αναφοράς «4 αστέρων» της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ενεργό και Υγιή γήρανση

Το κέντρο αναφοράς της Περιφέρειας Κρήτης με την ονομασία “Region of Crete ecosystem for active and healthy ageing” βραβεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τη διάκριση «Κέντρο Αναφοράς Τεσσάρων Αστέρων» (4* Reference Site) στις 10 Οκτωβρίου 2022, στην Ευρωπαϊκή Σύμπραξη για την Καινοτομία στην Ενεργό και Υγιή Γήρανση, την υψηλότερη διάκριση που μπορεί να απονεμηθεί. Το κέντρο αναφοράς της Περιφέρειας Κρήτης αποτελεί συνένωση των τριών Κέντρων Αναφοράς: εκείνων της Περιφέρειας Κρήτης, του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) και του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Το βραβείο παρέλαβαν εκ μέρους της Περιφέρειας Κρήτης ο Δρ. Αντώνιος Παπαδάκης, Προϊστάμενος Δημόσιας και Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Περιφέρειας Κρήτης, η Δρ. Αγγελίνα Κουρούμπαλη, συντονίστρια του Κέντρου Αναφοράς και συνεργαζόμενη ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Πληροφορικής του ΙΤΕ, ο Δημήτριος Κατεχάκης, επικεφαλής του Κέντρου Εφαρμογών και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας του ΙΤΕ και ο Γεώργιος Δημητρίου, μάνατζερ του Ελληνικού Συνεργατικού Σχηματισμού Καινοτομίας για την Ψηφιακή Υγεία.

Το οικοσύστημα του κέντρου αναφοράς της Περιφέρειας Κρήτης αφορά στη γεωγραφική περιοχή της Κρήτης και σε αυτό συμμετέχουν όλοι οι φορείς της τετραπλής έλικας καινοτομίας και συγκεκριμένα φορείς της Δημόσιας Διοίκησης, του τομέα της Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικής Πολιτικής, ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα, επιχειρήσεις, καθώς και ενώσεις της κοινωνίας των πολιτών.

Τα κέντρα αναφοράς είναι εμπνευσμένα οικοσυστήματα που παρέχουν δημιουργικές και εφαρμόσιμες λύσεις για τη βελτίωση της ζωής και της υγείας των ηλικιωμένων και ολόκληρης της κοινωνίας. Επικεντρώνονται σε ολοκληρωμένες και καινοτόμες προσεγγίσεις για την ενεργό και υγιή γήρανση και προσφέρουν συγκεκριμένες υπηρεσίες με θετικό αντίκτυπο στον τομέα αυτόν, π.χ. ψηφιακές υπηρεσίες για τους πολίτες, δράσεις προαγωγής υγείας και προώθησης της καινοτομίας, κλπ.

Η διάκριση αυτή αναδεικνύει την αριστεία στην ανάπτυξη, στην υιοθέτηση και κλιμάκωση καινοτόμων ψηφιακών λύσεων και πρακτικών που υλοποιούνται διαχρονικά στην Περιφέρεια Κρήτης για την κατανόηση και αντιμετώπιση των προκλήσεων της παροχής σύγχρονων υπηρεσιών υγείας και φροντίδας στους ηλικιωμένους, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος μεταφοράς γνώσης για άλλες περιφέρειες σε όλη την Ευρώπη.

Το κέντρο αναφοράς της Περιφέρειας Κρήτης συνενώνει όλους τους συμμετέχοντες και οδηγεί σε καινοτόμες δράσεις που υπερβαίνουν κατά πολύ το πεδίο που θα μπορούσε να επιτύχει μεμονωμένα κάθε φορέας από μόνος του. Οι δράσεις που υλοποιούνται από το Οικοσύστημα είναι ευθυγραμμισμένες με τους στρατηγικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την Ενεργό και Υγιή Γήρανση, καθώς και με τις νέες στρατηγικές εξελίξεις για τη ψηφιακή μεταρρύθμιση της υγείας και της περίθαλψης στην Ενιαία Ψηφιακή Αγορά.

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης με αφορμή τη συγκεκριμένη διάκριση δήλωσε: «Το ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα των παρεμβάσεών μας για την ενεργό και υγιή γήρανση, αναγνωρίζεται, πλέον, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το γεγονός ότι μέσα από την εποικοδομητική συνεργασία της Περιφέρειας με το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, προκύπτει ένα αποτελεσματικό και οριζόντιο σύστημα παρέμβασης για τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας, μας κάνει ιδιαίτερα υπερήφανους».

Πηγή: http://rscn.eu/events-and-news/news/4th-call-aha-reference-site-star-accreditation/

Προηγούμενο ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΔΥΟ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚ.ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ ΝΟΣΗΛ.ΙΔΡΥΜΑ Γ.Ν. Ν.ΙΩΝΙΑΣ “Κωνσταντοπούλειο-Πατησίων”

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας