Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων “MISTRAL”

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για επιλογή επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη Γαλάζια Ανάπτυξη, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “MISTRAL”.

Προηγούμενο Εναρκτήρια συνάντηση ευρωπαϊκού σχεδίου «MOVING» στο πλαίσιο του προγράμματος «HORIZON 2020».

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας