ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡ. 8363/11-01-2023 (ΑΔΑ:Ψ1ΩΡ7ΛΚ-6ΨΕ) ΑΠΟΦΑΣΗΣ “ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ”

Προηγούμενο Αναδείχτηκε εργολάβος για το έργο « Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης ζημιών στα οδικά τμήματα Μουρτζανά – Αξός προς Ανώγεια και συνδεόμενοι δρόμοι της Π.Ε. Ρεθύμνης, προϋπολογισμού 967.741,94 Ευρώ

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας