Ανακοίνωση Χορήγησης Άδειας Διανομής Εμφιαλωμένου Υγραερίου στην I GAS & ΣΙΑ Ε.Ε. από τη Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Ηρακλείου

Προηγούμενο Στ Αρναουτάκης: Η Περιφέρεια συμμετέχει και στηρίζει οραματικά έργα στην Κρήτη. Ο Περιφερειάρχης Κρήτης στη παρουσίαση της πρότασης για χωροθέτηση Μαρίνας στην Περιοχή της Νέας Χώρας από τον Δήμο Χανίων και το Λιμενικό ταμείο.

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας