ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Προηγούμενο ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΝΕΑΣ ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚ.ΙΑΤΡΟΥ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΤΟ Γ.Ν. ΧΙΟΥ “ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ”

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας