ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΔΡΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΟΜΕΑΡΧΩΝ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ

Προηγούμενο ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΟΧ, ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας