ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΟΧ, ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

Προηγούμενο Κατάλογος με δημοτικές κοινότητες κάτω των 5000 κατοίκων σύμφωνα με τελευταία δημοσιευμένη απογραφή (ΦΕΚ2802/β/2023)

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας