Κατάλογος με δημοτικές κοινότητες κάτω των 5000 κατοίκων σύμφωνα με τελευταία δημοσιευμένη απογραφή (ΦΕΚ2802/β/2023)

Κατάλογος με δημοτικές κοινότητες κάτω των 5000 κατοίκων σύμφωνα με τελευταία δημοσιευμένη απογραφή (ΦΕΚ2802/β/2023) όπου επιτρέπεται το πλανόδιο.

Προηγούμενο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την παροχή υπηρεσιών Οργάνωσης της παραγωγής και καλλιτεχνικής υποστήριξης για τις ανάγκες της πραγματοποίησης της πολιτιστικής εκδήλωσης με τίτλο «ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ “ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΦΩΚΑΣ”», στο πλαίσιο του 38ου Υποέργου του έργου με τίτλο «ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023», Κ.Α. 2023ΝΠ50200011 και κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5215590 της ΝΠ502 της Περιφέρειας Κρήτης

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας