Ανακοίνωση Ψεκασμού Δακοκτονίας Δήμου Πλατανιά

Προηγούμενο Αποπεράτωση κτιριακών εγκαταστάσεων, διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΜΦΗ) “Παναγιά η Γοργοϋπήκοος”

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας