Ανακοίνωση της υπ’ αριθ. ΣΟΧ 1/2023, για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δυο (2) ατόμων στην Περιφέρεια Κρήτης, που εδρεύει στο Ηράκλειο της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: από 24/3/2023 έως 03/4/2023.

Προηγούμενο Συνάντηση Περιφερειάρχη Κρήτης με την διοίκηση του Περιφερειακού Τμήματος Κρήτης του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδας

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας