Ανάπτυξη ενός καινοτόμου δικτύου για την προώθηση της εξωστρέφειας των αγροδιατροφικών επιχειρήσεων της Περιοχής Αδριατικής Ιονίου PLUS

Development of an innovative network for the promotion of extroversion of agro-food companies in Adriatic – Ionian Area PLUS

Ακρωνύμιο INNOVAGRO PLUS
Τίτλος Ανάπτυξη ενός καινοτόμου δικτύου για την προώθηση της εξωστρέφειας των αγροδιατροφικών επιχειρήσεων της Περιοχής Αδριατικής Ιονίου PLUS
Συντονιστής Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Χανίων
Διάρκεια 6 μήνες 01.01.2022-30.06.2022

Το έργο INNOVAGRO PLUS, αποτελεί συνέχεια του έργου INNOVAGRO, και στοχεύει στην περαιτέρω προώθηση, εκμετάλλευση και κεφαλαιοποίηση των 2 κύριων αποτελεσμάτων του έργου INNOVAGRO:

α) To Δίκτυο Διακρατικής Συνεργασίας INNOVAGRO και

β)To Εικονικό Διακρατικό Επιχειρηματικό Κέντρο Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας (VIBIEC).

Οι γενικοί στόχοι του έργου είναι: α) Αύξηση της ευαισθητοποίησης μεταξύ των πιθανών δικαιούχων και των ενδιαφερομένων για το ρόλο της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας ώστε να επιτευχθεί η αύξηση της συνοχής, β) Προώθηση των αποτελεσμάτων και των αποτελεσμάτων του έργου INNOVAGRO, γ) Προώθηση της πρακτικής χρήσης, της συνάφειας και της δυνατότητας μεταφοράς των αποτελεσμάτων του έργου INNOVAGRO σε πιθανούς δικαιούχους και δ) Παροχή πληροφοριών για τη διαχείριση και την υλοποίηση ευρωπαϊκών έργων σε μελλοντικούς δυνητικούς δικαιούχους.

Το εταιρικό σχήμα του έργου INNOVAGRO PLUS αποτελείται από τους:

  • Επιμελητήριο Χανίων
  • Περιφέρεια Κρήτης
  • Πολυτεχνείο Κρήτης – Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης
  • Δίκτυο Νησιωτικών Επιμελητηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  • Νομαρχία της Potenza (Ιταλία)
  • E-institute, Ινστιτούτο ολοκληρωμένων αναπτυξιακών λύσεων (Σλοβενία)
  • Ιταλική Ομοσπονδία Αγροτών CIA (Ιταλία)
  • Πανεπιστήμιο της Basilicata (Ιταλία)
  • Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Σερβίας (Σερβία)

Το έργο INNOVAGRO PLUS χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας INTERREG Adriatic-Ionian και εθνικούς πόρους.

Για περισσότερες πληροφορίες συνδεθείτε στην ιστοσελίδα του έργου https://innovagro.adrioninterreg.eu/

 

Προηγούμενο Ηχηρό μήνυμα κατά της έμφυλης βίας έστειλε η Περιφέρεια Κρήτης-ΠΕΠΙΣ Κρήτης, Αυτοτελές Γραφείο Ισότητας και πλήθος κόσμου την «Παγκόσμια Ημέρα Εξάλειψης της Βίας κατά των Γυναικών»

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας