Αποφάσεις Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας κατά την συνεδρίαση της 15 Νοεμβρίου 2022

Υπό την Προεδρία του Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος Νίκου Ξυλούρη συνεδρίασε την Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2022 η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας Κρήτης.

Κατά τη συνεδρίαση, η Επιτροπή εξέτασε και γνωμοδότησε θετικά σύμφωνα με τους όρους της εισήγησης, επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων (ΜΠΚΕ) του έργου αγωγού EastMed της εταιρείας IGI Poseidon. Της εξέτασης του θέματος είχε προηγηθεί αυτοψία του Προέδρου και Μελών της Επιτροπής και στελεχών της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού στην περιοχή του Αθερινόλακκου Σητείας, στη θέση όπου προβλέπεται η προσαιγιάλωση του αγωγού και η κατασκευή των εγκαταστάσεων σταθμών μέτρησης και συμπίεσης.

Επίσης, η Επιτροπή εξέτασε και γνωμοδότησε θετικά, σύμφωνα με τους όρους των εισηγήσεων, επί των ακόλουθων Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ):

  • Κατασκευή και λειτουργία νέου κύριου ξενοδοχειακού καταλύματος κατηγορίας 5 αστέρων, δυναμικότητας 1.280 κλινών, στη θέση Κάμπος- Λειβάδια, του Δήμου Κισσάμου, Π.Ε. Χανίων, της εταιρείας “ΙΚΟS KISSAMOS ΜΟΝ. Α.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ”,
  • Υβριδικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΥΣΠΗΕ) Ισχύος 59,4ΜW Αιολικό και 27,5 ΜW Συσσωρευτές (εγγυημένη) στη θέση “Πλακάκια” και Υποσταθμός Ανύψωσης Μέσης/Υψηλής Τάσης στη θέση “Χασώνας- Σιώπατα” του Δήμου Πλατανιά, Π.Ε. Χανίων, της εταιρείας “ΥΔΡΟΑΙΟΛΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΟΝ. ΑΕ”
  • Υφιστάμενη ξενοδοχειακή μονάδα με την επωνυμία “CAYO EXCLUSIVE RESORT & SPA” κατηγορίας 5 αστέρων, δυναμικότητας 283 κλινών, στη θέση Κατσελιό, του Δήμου Αγίου Νικολάου, Π.Ε. Λασιθίου, με φορέα υλοποίησης την εταιρία ‘’CAYO CRETA S.A.’’
  • Έργα μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων οικισμού Μυριοκεφάλων Δ.Δ. Λαππαίων, του Δήμου Ρεθύμνου, Π.Ε. Ρεθύμνου, με φορέα υλοποίησης τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ρεθύμνου (ΔΕΥΑΡ).

 

Προηγούμενο Παγκόσμια ημέρα GIS 2022-Η Περιφέρεια Κρήτης καινοτομεί με την διαδικτυακή πύλη https://gis.crete.gov.gr/

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας