«Απόφαση οριστικών αποτελεσμάτων- δικαιούχων νέας αδείας/θέσης παραγωγού/επαγγελματία πωλητή πλανοδίου εμπορίου με δικαίωμα δραστηριοποίησης στην Περιφέρεια Κρήτης για τους συμμετέχοντες στην αριθμ. 332150/31.10.2022 της Περιφέρειας Κρήτης

 

«Απόφαση οριστικών αποτελεσμάτων- δικαιούχων   νέας αδείας/θέσης παραγωγού/επαγγελματία πωλητή πλανοδίου εμπορίου με δικαίωμα δραστηριοποίησης στην Περιφέρεια Κρήτης για τους συμμετέχοντες στην αριθμ. 332150/31.10.2022 της Περιφέρειας Κρήτης  (ΑΔΑ:67Ρ27ΛΚ-56Ε) ».

 

 

Έκδόθηκε η αριθμ.  152300/15.5.2023 απόφαση  οριστικών αποτελεσμάτων- δικαιούχων νέας αδείας/θέσης παραγωγού/επαγγελματία πωλητή πλανοδίου εμπορίου με δικαίωμα δραστηριοποίησης στην Περιφέρεια Κρήτης για τους συμμετέχοντες στην αριθμ. 332150/31.10.2022  Προκήρυξη της Περιφέρειας Κρήτης  (ΑΔΑ:67Ρ27ΛΚ-56Ε).

Η ανωτέρω  απόφαση οριστικών αποτελεσμάτων/δικαιούχων μπορεί επίσης να αναζητηθεί  στον ιστότοπο της Περιφέρειας Κρήτης και πιο συγκεκριμένα στο https://www.crete.gov.gr/emporio και στο Ο.Π.Σ.Α.Α.

Εντός προθεσμίας 5 ημερών από την ανάρτηση του οριστικού πίνακα βαθμολογίας ο υποψήφιος έχει δικαίωμα παραίτησης από τη θέση που καταλαμβάνει στην κατάταξη της βαθμολογίας για τη διεκδίκηση θέσης και τη θέση του την καταλαμβάνει ο επόμενος στη σειρά κατάταξης  σύμφωνα με το άρθρο 11 της 332150/2022 Προκήρυξης της Περιφέρειας Κρήτης

Οι επιτυχόντες δικαιούχοι νέων αδειών/θέσεων με δικαίωμα δραστηριοποίησης στο πλανόδιο εμπόριο στην Περιφέρεια Κρήτης οφείλουν να προσκομίσουν στις Δ/νσεις Ανάπτυξης του τόπου κατοικίας τους ή στη Δ/νση Παιδείας, Απασχόλησης και Εμπορίου της Περιφέρειας Κρήτης (για επιτυχόντες δικαιούχους από την υπόλοιπη Ελλάδα) τα πρωτότυπα δικαιολογητικά που επισύναψαν στην αίτησή τους για την έκδοση-χορήγηση της άδειας/θέσης. Στους ανωτέρω θα χορηγηθεί βεβαίωση προκειμένου να προβούν στην έκδοση των απαιτούμενων δικαιολογητικών τα οποία θα προσκομισθούν στα κατά τόπους αρμόδια Τμήματα Εμπορίου για την χορήγηση της άδειας και του δικαιώματος πλανόδιας δραστηριοποίησης στην Περιφέρεια Κρήτης

 

Περισσότερες πληροφορίες:

Δ/νση Παιδείας, Απασχόλησης και Εμπορίου, τμήμα Εμπορίου, Χριστοδουλάκη Μαρία,  m.christodoulaki@crete.gov.gr, 2813410-287, -255

ΠΕ Ηρακλείου, Δ/νση Ανάπτυξης, τμήμα Εμπορίου: Τσουρδαλάκη Αικατερίνη, , Σταθάκη Μαρία ktsourdalaki@crete.gov.gr, mstathaki@crete.gov.gr 2813410422, 2813410457

ΠΕ Ρεθύμνου, Δ/νση Ανάπτυξης, τμήμα Εμπορίου:  Γεωργουλάκη Ουρανία, Πενθερουδάκη Ειρήνη, georgoulaki@crete.gov.gr, pentheroudaki@crete.gov.gr τηλ. 2831340708, 2831340866

ΠΕ Χανίων: Δ/νση Ανάπτυξης, τμήμα Εμπορίου: Ξανθάκης Γιώργος, Λιονάκη Αρτεμησία, Κλειδοπούλου Άννα,  Στεργίου Αγγελική, xanthakis@crete.gov.gr, lionaki@crete.gov.gr, kleidopoulou@crete.gov.gr, stergiou@crete.gov.gr, τηλ.2821345845, 2821345850, 2821345824, 2821345830

ΠΕ Λασιθίου, Δ/νση Ανάπτυξης, τμήμα Εμπορίου:: Παπαδοπούλου Ζαχαρούλα, Κουτουλάκη Ελένη, rpapadopoulou@crete.gov.gr, ekoutoulaki@crete.gov.gr, τηλ. 2841340564, 2841340565.

 

 

Προηγούμενο Απόφαση οριστικών αποτελεσμάτων- δικαιούχων νέας αδείας/θέσης παραγωγού/επαγγελματία πωλητή πλανοδίου εμπορίου με δικαίωμα δραστηριοποίησης στην Περιφέρεια Κρήτης για τους συμμετέχοντες στην αριθμ. 332150/31.10.2022 της Περιφέρειας Κρήτης

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας