Απόφαση οριστικών αποτελεσμάτων/δικαιούχων νέων αδειών/δικαιωμάτων δραστηριοποίησης για τους συμμετέχοντες της αριθμ. 195268/14-6-2023 προκήρυξης

Προηγούμενο Λίστα αναμονής ειδικευόμενων ιατρών στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας