Απόφαση τροποποίησης- νέας παράτασης χρόνου υποβολής των αιτήσεων προκήρυξης χορήγησης 90 νέων αδειών και 10 θέσεων και δικαιωμάτων δραστηριοποίησης στο πλανόδιο εμπόριο στην Περιφέρεια Κρήτης.

Απόφαση τροποποίησης-παράτασης χρόνου υποβολής των αιτήσεων της αριθμ. 332150/31.10.2022 προκήρυξης χορήγησης 90 νέων αδειών και 10 θέσεων και δικαιωμάτων δραστηριοποίησης στο πλανόδιο εμπόριο στην Περιφέρεια Κρήτης του Ν.4849/2021, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει» λόγω επαναλαμβανόμενων τεχνικών προβλημάτων της ηλεκτρονικής πλατφόρμας OPENMARKET υποβολής των αιτήσεων.

 

Απόφαση τροποποίησης-παράτασης χρόνου υποβολής των αιτήσεων

 

Προηγούμενο Πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας για την 75/02-01-2023 ανακοίνωση της Π.Ε.Λασιθίου

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας