Παράταση υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στην προκήρυξη 332150/31.10.2022 της Περιφέρειας Κρήτης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα OPENMARKET.MINDEV.GOV.GR  έως 12.02.2023

Σας ενημερώνουμε ότι  λόγω της καθυστερημένης πλήρους αποκατάστασης της λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος ΑΝΟΙΧΤΗ ΑΓΟΡΑ(μόλις την  1.2.2023) εκδόθηκε  η  αριθμ. Πρωτ. 37098/ 3.02.2023 απόφαση παράτασης/τροποποίησης στην υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στην προκήρυξη  στο Πληροφοριακό Σύστημα Ανοιχτή Αγορά του Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας, Εμπορίου, Καινοτομίας και Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας (ΑΔΑ:ΡΡΜΟ7ΛΚ-ΧΕΛ)

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων : 1.11.2022 ώρα 7.00 έως  12.2.2023 ώρα 23:59

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ -παραταση 3η [16369]

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 3_ΑΔΑ

Προηγούμενο ΜΠΕ Έργων ολοκληρωμένης διαχείρισης αστικών λυμάτων Βοριζίων

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας