ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ Δ.Δ. ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 11.460.000,00€

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

Προηγούμενο ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας