ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΥΠΟΕΡΓΟ: 1ο ΥΠΟΕΡΓΟ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 6.700.000,00 € με Φ.Π.Α.

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Κ/Ξ THALIS E.S. S.A. – ΝΑΟΥΜ Σ.Θ. Α.Τ.Ε. 2

Προηγούμενο ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ- ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΛΙΝΤΟ

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας