Αθλητικό σεμινάριο Παγκρατίου με την στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης

O Αθλητικός Σύλλογος Μαχητικών Τεχνών «Καβρός Ρεθύμνου» και η Περιφέρεια Κρήτης συνδιοργανώνουν αθλητικό σεμινάριο Παγκρατίου που θα αφορά αθλητές και προπονητές του αθλήματος. Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί από τις 12 έως και τις 14 Αυγούστου στις εγκαταστάσεις του αθλητικού συλλόγου που βρίσκονται στο Σφακάκι, Ρεθύμνου.

Για πληροφορίες τηλέφωνο επικοινωνίας 6985798545.

Προηγούμενο Διακήρυξη ηλεκτρονικής ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, άνω των ορίων, για την προμήθεια Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής στο πλαίσιο υλοποίησης του Ε.Π. ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ 2018-2019 της Περιφέρειας Κρήτης

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας