Πίνακας κατάταξης των υποψηφίων στην υπ’ αριθμ. 167583/8-6-2022 ανακοίνωση της Π.Ε. Ρεθύμνης για την πρόσληψη δύο (2) ατόμων ειδικότητας ΥΕ Εργατών αποθήκης.

Αναρτήθηκε στις 23 Ιούνιος, 2022, στην κατηγορία Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί