Πίνακας κατάταξης των υποψηφίων στην υπ’ αριθμ. 167583/8-6-2022 ανακοίνωση της Π.Ε. Ρεθύμνης για την πρόσληψη δύο (2) ατόμων ειδικότητας ΥΕ Εργατών αποθήκης.

Προηγούμενο Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών οργάνωσης και παραγωγής του «1ου Φεστιβάλ Βιβλίου», που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο των δράσεων Αναπτυξιακού Χαρακτήρα Διοργανώσεων, Συνδιοργανώσεων, Συνεδρίων, Ημερίδων, Εκδηλώσεων 2020- 2022

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας