Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών οργάνωσης και παραγωγής του «1ου Φεστιβάλ Βιβλίου», που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο των δράσεων Αναπτυξιακού Χαρακτήρα Διοργανώσεων, Συνδιοργανώσεων, Συνεδρίων, Ημερίδων, Εκδηλώσεων 2020- 2022

Προηγούμενο Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης του υποέργου:«Εργασίες Προστασίας Πρανών και Αντιστήριξης Κατολισθήσεων με την Κατασκευή Τοιχίων Στην Περιοχή του Οικισμού Αυγενικής»

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας