Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2023

 

Προηγούμενο Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς στην εταιρεία T.T.M.I. Consulting ΜΕΠΕ για την οργάνωση παραγωγής των εκδηλώσεων Amari Green Festival

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας