Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ 2023

 

Προηγούμενο ΚΥΑ για τον ανώτατο αριθμό αδειών διαμονής για εργασία πολιτών τρίτων χωρών 2023-2024

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας