ΚΥΑ για τον ανώτατο αριθμό αδειών διαμονής για εργασία πολιτών τρίτων χωρών 2023-2024

Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία πολιτών τρίτων χωρών για τα έτη
2023 και 2024

 

Προηγούμενο Χερρονάσιος Σχολή: θεατρική παράσταση «Σμύρνη μου αγαπημένη» με την αιγίδα της Περιφέρειας Κρήτης

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας