Διαδικτυακό μάθημα για τις Δημοκρατίες στην Αρχαία Ελλάδα από την Περιφέρεια Κρήτης και το Mathesis.

Το διαδικτυακό μάθημα “Δημοκρατίες στην αρχαία Ελλάδα: Γένεση και εξέλιξη” που δημιουργήθηκε μέσα από τη συνεργασία της Περιφέρειας Κρήτης με το Κέντρο Ανοιχτών Διαδικτυακών Μαθημάτων Mathesis και βρήκε μεγάλη απήχηση σε χιλιάδες ανθρώπους σε όλη την Ελλάδα, γίνεται και πάλι ενεργό μέσα από την διαδικτυακή πλατφόρμα του Mathesis και προσφέρεται πάλι δωρεάν σε κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη.

 

Στο μάθημα αυτό εξετάζεται η σταδιακή αλλαγή της θέσης του «δήμου» (του λαού, των πολιτών) ως προς την εξουσία. Δίνεται έμφαση στην καλύτερα γνωστή Αθηναϊκή Δημοκρατία του 5ου και του 4ου π.Χ. αιώνα. Παρουσιάζονται οι θεσμοί των δημοκρατικών πολιτευμάτων, οι αξίες τους, η εκπαίδευση και η συμπεριφορά του δημοκρατικού πολίτη, η αρχαία κριτική στη δημοκρατία και η επίδρασή της στη μεταγενέστερη ιστορική σκέψη.

 

·         Το μάθημα ξεκινά εκ νέου την Δευτέρα  11/12/2023, και μπορείτε να το παρακολουθήσετε τις ημέρες και ώρες που επιθυμείτε.

·         Οι εγγραφές για το μάθημα έχουν ήδη ξεκινήσει στην πλατφόρμα του Mathesis.

https://mathesis.cup.gr/courses/course-v1:History+Hist5.1+23E/about

 

Η Περιφέρεια Κρήτης, στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών της για τη Δια Βίου Μάθηση, με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή στηρίζει ενεργά το Mathesis, ένα ιδιαίτερο τμήμα των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, το οποίο εδώ και χρόνια παρουσιάζει θαυμαστά επιτεύγματα. Η ποιότητα των διδασκόντων, η τεχνολογία, ο κοινωφελής χαρακτήρας και η επιδίωξη της ίσης πρόσβασης στην ποιοτική εκπαίδευση, η στήριξη στην κοινωνία των πολιτών και ο εθελοντικός χαρακτήρας του έργου, χωρίς κόστος για το Ελληνικό δημόσιο, το καθιστούν διακριτό σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η συνεργασία της Περιφέρειας Κρήτης με το Mathesis αποτελεί ένα «άνοιγμα» σ’ ένα σύγχρονο κόσμο όπου η μάθηση μέσω διαδικτύου κτίζει γέφυρες επικοινωνίας για τους πολίτες μας και ανοίγει νέους ορίζοντες στη γνώση.»

 

Περισσότερες πληροφορίες στην πλατφόρμα του Mathesis, στο email mathesis@cup.gr και στα τηλέφωνα 210-3849038, 2810-391096 και 2813410251 (Κ. Φλουρή)

Προηγούμενο Διαδικτυακό μάθημα για τις Δημοκρατίες στην Αρχαία Ελλάδα από την Περιφέρεια Κρήτης και το Mathesis.

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας