Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης του σχεδίου Διακήρυξης Διενέργειας Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού

Η Περιφέρεια Κρήτης προβαίνει σε δημόσια διαβούλευση του σχεδίου της διακήρυξης «για την αγορά ακινήτου έτοιμου προς χρήση (ή ημιτελούς ή υπό ανέγερση κτιρίου –απλό οικόπεδο με σχετική οικοδομική άδεια), άμεσα ή σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των δώδεκα (12) μηνών από την υπογραφή του πωλητηρίου συμβολαίου», για τη μεταστέγαση των υπηρεσιών της Περιφέρειας Κρήτης με έδρα το Ηράκλειο και της ΠΕ Ηρακλείου, για την καλύτερη εξυπηρέτηση της άσκησης των αρμοδιοτήτων της,

Mέσω της διαβούλευσης καλείται κάθε ενδιαφερόμενος να συμμετάσχει και να καταθέσει τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις του μέχρι και την 20 Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ.

Η Περιφέρεια προτίθεται να λάβει υπόψη της τα σχόλια, τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις όλων των ενδιαφερομένων και να αναπροσαρμόσει το σχέδιο της διακήρυξης κατά την κρίση της, σύμφωνα με τις ανάγκες της και την ισχύουσα νομοθεσία.

Προηγούμενο ΜΠΕ Βάση Κινητής Τηλεφωνίας Vodafone ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ, με κωδική ονομασία (10001205) Άγιος Νικόλαος ΒΑΙ

Αφήστε το Σχόλιό σας

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας