Διενέργεια Εξετάσεων Ηλεκτρολόγων & Υδραυλικών στις 23 & 29/01/2024

Προηγούμενο Ανακοίνωση Κατάθεσης Αίτησης Χορήγησης Άδειας Διανομής Εμφιαλωμένου Υγραερίου από τον Εμμανουήλ Αναγνωστάκη στη Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Ηρακλείου

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας