ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΙΚΡΟΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσίας, με τίτλο «ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΙΚΡΟΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ»

 

Η υποβολή της προσφοράς θα γίνει στα γραφεία της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Οικονομίας και Εξωστρέφειας της Περιφέρειας Κρήτης, Μάρκου Μουσούρου 15, 6ος όροφος, 71201 ΗΡΑΚΛΕΙΟ, μέχρι 31 Μαΐου 2023, από τις ώρες 9.00 π.μ. έως τις 14.00 μ.μ.

Προηγούμενο ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΥ

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας