Δίκτυο Euromontana (Ευρωπαϊκό πολυτομεακό δίκτυο για την συνεργασία και ανάπτυξη των ορεινών περιοχών)

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Euromontana αποτελεί ένα οργανισμό με επιστημονική και διεθνή εμβέλεια. Η ιστορία του σχετίζεται με ανάλογη πρωτοβουλία του FAO (Οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών για τη Διατροφή και τη Γεωργία) τη δεκαετία του 1950.Αυτό οδήγησε το δίκτυο Euromontana να συμμετέχει σε διεθνείς συναργατικές δράσεις με ανάλογους οργανισμούς σε άλλες ηπείρους.

Την Περιφέρεια Κρήτης εκπροσωπεί η Αντιπεριφερειάρχης Θ Βρέντζου-Σκορδαλάκη (theanobs@gmail.com, 2813 400251)

Περισσότερες Πληροφορίες:

Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Πολιτικής, Θ. Βρέντζου-Σκορδαλάκη (theanobs@gmail.com, 2813 400251)

Χ Πίτερης Δντης ΚΕΚΑΠΕΡ (piteris@crete.gov.gr, 2831 040052)”

Προηγούμενο Δίκτυο Όμορφων Χωριών της Μεσογείου: Ένωση «Τα πιο Όμορφα Χωριά της Κρήτης»

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας