Δίκτυο Όμορφων Χωριών της Μεσογείου: Ένωση «Τα πιο Όμορφα Χωριά της Κρήτης»

Η δημιουργία της Ένωσης «Τα πιο όμορφα Χωριά της Κρήτης» είναι μια πρωτοβουλία των Τοπικών Αυτοδιοικήσεων της Κρήτης και αποτελεί αναπτυξιακή πρόταση, αλλά και ένα μοντέλο ανάπτυξης που βασίζεται σε έναν νέου τύπου σχεδιασμό, συμπεριφοράς και επιχειρηματικότητας, που συνδυάζει την ενδυνάμωση και ενίσχυση της ταυτότητας των τοπικών κοινωνιών, την ουσιαστική συμμετοχή τους σε μια ανάπτυξη που τους αφορά, και την αρμονική και ισόρροπη σχέση – σύνδεση πολιτισμού – φύσης – τουρισμού.

Προηγούμενο Συνέλευση των Ευρωπαϊκών Περιφερειών – Assembly of European Regions (AER)

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας