Δημόσια Διαβούλευση για την “Νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική 2021-2027”

Σας καλωσορίζουμε στον ηλεκτρονικό χώρο της Δημόσιας Διαβούλευσης για την «Νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική» στο πλαίσιο της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027.

Η Κοινή Αγροτική Πολιτική (Κ.Α.Π.) συνιστά ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συνεισφέρει σημαντικά στη στήριξη της ελληνικής γεωργίας, την ανάπτυξη και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροτικού τομέα και τη διατήρηση του κοινωνικού ιστού στις αγροτικές περιοχές της χώρας.

Μετά την παρουσίαση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των σχεδίων Κανονισμών που θα διέπουν την υλοποίηση της Κ.Α.Π. για την περίοδο 2021-2027, και τον ορισμό της διετίας 2021-2022 ως μεταβατικής περιόδου λόγω πανδημίας, η χώρα μας καλείται να καταθέσει στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης το νέο Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο που θα διασφαλίζει τόσο τα συμφέροντα των αγροτών όσο και την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα γενικότερα. Ο αγροτικός κόσμος και όλοι οι άμεσα ή έμμεσα εμπλεκόμενοι, κοινωνικο-οικονομικοί φορείς των αγροτικών περιοχών, περιβαλλοντικοί εταίροι, αγρο-διατροφικός τομέας, θα πρέπει να είναι ενήμεροι για τις προβλέψεις της νέας Κ.Α.Π. και να συμμετέχουν ενεργά στην χάραξη του εθνικού σχεδιασμού εκφράζοντας τη γνώμη τους.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Περιφέρεια Κρήτης καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς και τους πολίτες της Κρήτης να διατυπώσουν τις απόψεις-προτάσεις τους συμπληρώνοντας το σχετικό Ερωτηματολόγιο. Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης θα ληφθούν υπόψη στη διαμόρφωση των επίσημων θέσεων της Περιφέρειας Κρήτης που θα αποσταλούν στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Η Δημόσια Διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 30 Απριλίου 2021.

Κατεβάστε το Ερωτηματολόγιο

Το συμπληρωμένο Ερωτηματολόγιο θα αποστέλλεται στο e-mail:  dao-yp@crete.gov.gr

Μπορείτε να δείτε σχετικά ενημερωτικά έγγραφα και παρουσιάσεις στα επισυναπτόμενα

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων εδώ

Προηγούμενο Επετειακή Συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων Κρήτης (ΠΕΠΙΣ Κρήτης) για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας

Αφήστε το Σχόλιό σας

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας