ΔΟΛΩΜΑΤΙΚΟΙ ΨΕΚΑΣΜΟΙ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 12-9-2022 (ΧΑΡΑΚΙ – ΜΑΔΕ- ΒΟΡΙΑ -ΤΕΦΕΛΙ)

Προηγούμενο Περίληψη Πράξης Επιβολής Προστίμου από το τμήμα Εμπορίου της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Χανίων

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας