Περίληψη Πράξης Επιβολής Προστίμου από το τμήμα Εμπορίου της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Χανίων

Προηγούμενο Μελέτη της Περιφέρειας Κρήτης για δημιουργία Ταμείου Μικροπιστώσεων

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας