ΔΟΛΩΜΑΤΙΚΟΙ ΨΕΚΑΣΜΟΙ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ 2-9-2022

Προηγούμενο Εκδήλωση από τον σύλλογο Αλατσατιανών Ηρακλείου «Μουσικός Περίπλους στην Καθ΄ Ημάς Ανατολή. Θύμισες της Μικρασίας 100 Χρόνια μετά 1922-2022» με την στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας