ΔΟΛΩΜΑΤΙΚΟΙ ΨΕΚΑΣΜΟΙ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 17-06-2022

Προηγούμενο Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών ασφαλείας – φύλαξης και επιτήρησης των χώρων που στεγάζεται η Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Χανίων

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας