ΔΟΛΩΜΑΤΙΚΟΙ ΨΕΚΑΣΜΟΙ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΟΣ 03-8-2022

Προηγούμενο Διακήρυξη Ανοικτής Δημοπρασίας για το υποέργο: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΥΓΕΝΙΚΗΣ

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας