Διακήρυξη Ανοικτής Δημοπρασίας για το υποέργο: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΥΓΕΝΙΚΗΣ

Εκτιμώμενης αξίας 900.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.  24%)

Προηγούμενο Το Θέατρο Κρήτης παρουσιάζει την κρητική κωμική ηθογραφία της Δ. Σαλούστρου “ΟΙ ΛΙΡΕΣ” με την στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας