Εκδήλωση Μνήμης για τον Στρατηγό Πυροβολικού Εμμ. Χατζδάκη

Σάββατο 22 Ιουλίου 2023 και ώρα 10:00, στον χώρο της Προτομής Χατζηδάκη στο Καλάμι Απτέρων

Προηγούμενο Πρακτικό Νο9 (10-08-2023) απ. 35 – 44

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας