Εκδήλωση παρουσίασης των τελικών αποτελεσμάτων του ευρωπαϊκού σχεδίου «VAMOS» / ERASMUS+ στη Μαδρίτη

Το Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ εταίρος του ευρωπαϊκού έργου: «VAMOS» (Πρόγραμμα Erasmus+ / Δράση ΚΑ2/ Στρατηγικές Συμπράξεις στο τομέα της ΕΕΚ) συμμετείχε στην εκδήλωση παρουσίασης των τελικών αποτελεσμάτων του έργου, την Τετάρτη 15 Ιουνίου 2022 και στην τελική συνάντηση των εταίρων την Πέμπτη 16 Ιουνίου 2022, στην Μαδρίτη της Ισπανίας.
«Ένα κλείσιμο που αντιπροσωπεύει μια αρχή», έτσι ξεκίνησε το τελικό συνέδριο του σχεδίου “VAMOS” που από τα τέλη του 2019 μεγαλώνει, αναπτύσσεται και επιτέλους σήμερα φτάνει στον τελικό του στόχο. Ένα λειτουργικό προϊόν για την εκπαίδευση και την ένταξη των μεταναστών.
Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε ουσιαστική παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου και των τεσσάρων (4) πνευματικών προϊόντων του έργου ως εξής:
Io1: Δημιουργία χάρτη ικανοτήτων που βοήθησαν στον καθορισμό του προφίλ του επαγγελματία εμπειρογνώμονα στην κοινωνική και εργασιακή ένταξη των μεταναστών.
Io2: Από το πρώτο πνευματικό προϊόν, δημιουργήθηκε ένα ψηφιακό εργαλείο αυτοαξιολόγησης που επιτρέπει στους ενδιαφερόμενους να δοκιμάσουν το επίπεδο των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων τους στο αντικείμενο του έργου. Το εργαλείο δίδει κατευθύνσεις στις διάφορες ενότητες του εκπαιδευτικού προγράμματος.
Io3: Διαδικτυακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο: «Ειδικός στην κοινωνική και εργασιακή ένταξη των μεταναστών».
Io4: Χάρη στη συμμετοχή των μεταναστών στο εκπαιδευτικό σεμινάριο, δημιουργήθηκε ένας πρακτικός οδηγός πληροφοριών για νεοεισερχόμενους στις διάφορες γλώσσες του έργου. Όλα αυτά τα αποτελέσματα είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο του έργου: http://projectvamos.eu/
Το δεύτερο μέρος της εκδήλωσης ήταν αφιερωμένο σε έναν συλλογικό προβληματισμό σχετικά με τις τρέχουσες προκλήσεις της κοινωνικής και εργασιακής ένταξης, ειδικά για τους μετανάστες. Σημαντική ήταν η συμβολή των εκπροσώπων από το Δημόσιο Πανεπιστήμιο Complutense της Μαδρίτης, την ένωση PAIDEIA, την ένωση AD. LOS MOLINOS, το ί-δρυμα CEPAIM και την Ένωση HORUELO που συμμετείχαν στο πάνελ. Στη συνέχεια οι ερωτήσεις από το κοινό επικεντρώθηκαν σε θέματα όπως η ανάγκη να δοθεί μια συναισθηματική απάντηση στις συνέπειες και εξελίξεις του μεταναστευτικού ζητήματος, το έργο των εμπλεκόμενων φορέων που πρέπει να επικεντρωθεί μεταξύ των προσδοκιών και της πραγματικότητας, και το ζήτημα του νομικού πλαισίου και των διαδικασιών νομιμοποίησης για τους μετανάστες.
Την Πέμπτη 16 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Εθνικού Κολλεγίου CHILE στη Μαδρίτη η τελική συνάντηση των εταίρων του σχεδίου “VAMOS” όπου επισημάνθηκαν οι ενέργειες που θα πρέπει να υλοποιήσουν οι εταίροι για την υποβολή της τελικής έκθεσης, η οποία θα υποβληθεί έως την 31η Αυγούστου 2022. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη βιωσιμότητα του σχεδίου με όλους τους εταίρους να εκφράζουν την ισχυρή επιθυμία τους ότι πρέπει να επενδύσουν στα αποτελέσματα του σχεδίου και δεσμεύτηκαν ότι το αμέσως επόμενο διάστημα θα υποβάλλουν τις απόψεις τους για την μελλοντική αξιοποίησή του.
Το έργο είχε συνολική διάρκεια 30 μήνες, με συνολικό προϋπολογισμό 299.841,00 €. Εντάσσεται στη δράση KA2 – Στρατηγικές συμπράξεις στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΕΕΚ) για την ανάπτυξη της Καινοτομίας.
Στο εταιρικό σχήμα συμμετείχαν 8 εταίροι από τέσσερις χώρες (Ισπανία, Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο και Ελλάδα) με σημαντική εμπειρία στην υλοποίηση ευρωπαϊκών σχεδίων. Επικεφαλής εταίρος του σχεδίου είναι η μη κυβερνητική οργάνωση HORUELO, με έδρα τη Μαδρίτη της Ισπανίας, ο οποίος είναι φορέας υποδοχής και εκπαίδευσης μεταναστών. Επιπρόσθετα στο σχέδιο εκτός του Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ συμμετέχουν οι εταίροι: International Consulting and Mobility Agency Sociedad de Responsalidad Limitada (INCOMA /Ισπανία), Centro Machiavelli S.r.l. (Ιταλία), European Education & Learning Institute (Ελλάδα), Creative Learning Programmes Ltd CLP (Ηνωμένο Bασίλειο), Cepiss Società cooperativa (Ιταλία), Refuweegee (Ηνωμένο Βασίλειο).
Το Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ, έχοντας υλοποιήσει ένα σημαντικό αριθμό εθνικών και ευρωπαϊκών έργων, τόσο στο πλαίσιο ευρωπαϊκών όσο και εθνικών πρωτοβουλιών που αφορούν την εκπαίδευση και την κατάρτιση ενηλίκων με διαφορετικές ομάδες στό-χους συμμετείχε ουσιαστικά στην παραγωγή, δημιουργία και διάχυση και των τεσσάρων πνευματικών προϊόντων του έργου. Επιπρόσθετα, την 18η Μάϊου 2022 στην αίθουσα του εργαστηρίου πληροφορικής πραγματοποίησε την πιλοτική εκπαίδευση του εκπαιδευτικού προγράμματος μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας με εξαιρετικά θετική ανατροφοδότηση. Τέλος, συνδιοργάνωσε την εκδήλωση διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου στο Ρέθυμνο στις 8 Ιουνίου στο Σπίτι του Πολιτισμού.
Στις συναντήσεις το Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ το οποίο εντάσσεται στις δραστηριότητες του τμήματος Παιδείας, ΔΒΜ και Απασχόλησης της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ρεθύμνης εκπροσώπησαν οι: Χαράλαμπος-Νικόλαος Πίτερης, Δ/ντής Κατάρτισης και Δήμητρα Τσεκούρα, οικονομικός υπεύθυνος.
Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Προηγούμενο Θεατρική παράσταση «…και Ιουλιέτα» του Άκη Δήμου

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας