Έναρξη προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών για το έτος 2024 στη Κρήτη

Η σημασία της αποτελεσματικής καταπολέμησης των κουνουπιών είναι απαραίτητη για την προστασία της δημόσιας υγείας και τη δημιουργία ενός ασφαλούς περιβάλλοντος διαβίωσης.

Με αφορμή την έναρξη του προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών για το έτος 2024 στο νησί που συντονίζει η ∆/νση ∆ηµ. Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, η οποία έχει ως στόχο την περιστολή της όχλησης αλλά και την προφύλαξη του πληθυσμού από τον κίνδυνο ασθενειών, ζητάει την λήψη των απαιτούμενων μέτρων από τους επιχειρηματίες – ιδιοκτήτες ξενοδοχειακών καταλυμάτων αναφορικά με τον καθαρισμό των κολυμβητικών δεξαμενών και τον περιβάλλοντα χώρων τους, προκειμένου να μην δημιουργούνται ευνοϊκές εστίες για την ανάπτυξη κουνουπιών από τώρα και κατά την διάρκεια της τουριστικής περιόδου.

Σύμφωνα με το Πρόγραμμα Εντομολογικής Επιτήρησης του ΕΟΔΥ, παρακαλούνται όλοι όπως τηρούν τα μέτρα προστασίας που προτείνονται από τον ΕΟΔΥ, για την αποφυγή των κουνουπιών στους εξωτερικούς χώρους:

· Κάλυψη των υπαίθριων δεξαμενών συγκέντρωσης νερού, ή των πηγαδιών με κατάλληλα καλύμματα, Τακτική αποστράγγιση των κατεστραμμένων δεξαμενών νερού ή των δεξαμενών που δεν χρησιμοποιούνται.

· Εκκένωση των κολυμβητικών δεξαμενών (πισίνες) κατά τους μήνες που δεν χρησιμοποιούνται ή κάλυψή τους με κατάλληλα εφαρμοστά καλύμματα.

· Διατήρηση όλων των δοχείων νερού ή άλλων υγρών ανάποδα ώστε να µη μαζεύουν νερό της βροχής ή κάλυψη των δοχείων τα οποία χρησιμοποιούνται ειδικά για την φύλαξη νερού, µε κατάλληλα εφαρμοστά καπάκια.

· Απομάκρυνση όλων των αντικειμένων που μπορεί να μαζεύουν νερό (μικρά δοχεία, παιδικά παιχνίδια, καρότσια, κ.λπ.)

· Απομάκρυνση του νερού που μαζεύεται στα πιατάκια από τις γλάστρες τακτικά.

· Καθαρισμός υδρορροών από τα φύλλα, ώστε να µην υπάρχει στάσιμο νερό.

Προηγούμενο ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου McPhail στους ελαιώνες στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς για τα έτη 2024 και 2025 στις ελαιοκομικές ζώνες του ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης»

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας