Ενημέρωση από την Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοιν. Μέριμνας για τις Εξετάσεις Φαρμακοποιών

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ

Η Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ρεθύμνης ανακοινώνει ότι οι εξετάσεις των Φαρμακοποιών Περιόδου ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024, για την Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος, θα γίνουν σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

 

Δευτέρα 26/02/2024, ώρα 09:00 π.μ. Πρακτικές Ασκήσεις
Αίθουσα Δ – Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου
Τρίτη  27/02/2024, ώρα 09.00 π.μ. Φαρμακοποιϊα – Φαρμακοτεχνία
Αίθουσα Δ – Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου
Τετάρτη 28/02/2024, ώρα 09.00 π.μ. Νομοθεσία-Ιστορία-Εμπορευματολογία
Αίθουσα Δ – Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου
Πέμπτη 29/02/2024,  ώρα 15:00 μ.μ. Φαρμακολογία
Αίθουσα Δ – Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου
Παρασκευή 01/03/2024, ώρα 10.00 π.μ. Τοξικολογία  –  Αμφιθέατρο «ΧΩΡΕΜΕΙΟ» στο Γουδή (ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ»).

 

Σημείωση:

  1. Όλοι οι εξεταζόμενοι θα πρέπει να ενημερωθούν από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας πριν από την ημερομηνία των εξετάσεων σχετικά με το τι προβλέπεται από την τρέχουσα Κ.Υ.Α. σε περίπτωση που υπάρξουν νέα μέτρα.

 

Οι πρωτοεξεταζόμενοι υποψήφιοι και οι εξεταζόμενοι (που δεν προσήλθαν σε προηγούμενη εξεταστική που είχαν δηλώσει) πρέπει υποχρεωτικά να προσέλθουν τη Δευτέρα 26-02-2024 και ώρα 09:00 πμ. στην αίθουσα Δ, στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου.

Οι πρωτοεξεταζόμενοι υποψήφιοι καταθέτουν τα δικαιολογητικά τους στις οικείες τους Περιφερειακές Ενότητες -Δ/νσεις Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας – Τμήμα Υπηρεσιών & Επαγγελμάτων Υγείας, Φαρμάκων και Φαρμακείων μέχρι την Πέμπτη 15-02-2024, οι οποίες πρέπει να τα αποστείλουν στο Γενικό Πρωτόκολλο του Υπουργείου Υγείας ή μέσω e-mail protokollo@moh.gov.gr και να έχουν πρωτοκολληθεί το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 19-02-2024 και ώρα 13:00 μ.μ. ..

Οι επανεξεταζόμενοι και οι εξεταζόμενοι (που δεν προσήλθαν σε προηγούμενη εξεταστική που είχαν δηλώσει) υποψήφιοι καταθέτουν αίτηση επανεξέτασης στο Γενικό Πρωτόκολλο του Υπουργείου Υγείας (Αριστοτέλους 17, Τ.Κ. 10433 Αθήνα) ή μέσω e-mail στο protokollo@moh.gov.gr η οποία πρέπει να έχει πρωτοκολληθεί το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 19-02-2024 και ώρα 13:00 μ.μ.

Πληροφορίες για τα δικαιολογητικά των πρωτοεξεταζόμενων δίνονται αποκλειστικά στην Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ρεθύμνης (Τμήμα Υπηρεσιών & Επαγγελμάτων Υγείας. Φαρμάκων & Φαρμακείων), τηλ. 2831343312).

Παράβολο εξετάσεων (μόνο για τους πρωτοεξεταζόμενους) προμηθεύεστε μόνο από την Κεντρική Υπηρεσία του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (Ακαδημίας 40, Αθήνα)

 

Προηγούμενο Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας