Ενημερωτική συνάντηση για την αντιμετώπιση του παράνομου χειρισμού μηχανημάτων έργου & του αθέμιτου ανταγωνισμού από την Διεύθυνση Ανάπτυξης της Π.Ε. Ρεθύμνης

Συνάντηση εργασίας – Ενημέρωση πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 07-02-2024 με πρωτοβουλία του Τμήματος  Επαγγέλματος της  Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, με αφορμή τα δύο (2) εργατικά δυστυχήματα που έλαβαν χώρα κατά τον χειρισμό Μηχανημάτων Έργου (Μ.Ε.) στην ευρύτερη περιοχή του Ρεθύμνου. Σκοπός της συνάντησης ήταν η ενίσχυση της ασφάλειας των εργαζομένων στους χώρους εργασίας, η πρόληψη των ατυχημάτων και η αποφυγή του αθέμιτου ανταγωνισμού μεταξύ των επαγγελματιών του κλάδου.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων της Π.Ε. Ρεθύμνου και  παρευρέθηκαν εκπρόσωποι της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ρεθύμνου,  της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, της Επιθεώρησης Ασφάλειας και Εργασίας, των Τεχνικών Υπηρεσιών των Δήμων του Νομού, του Εργατικού Κέντρου Ρεθύμνου, του Σωματείου Χειριστών Ρεθύμνου και της ΔΕΥΑΡ.

Έγινε παρουσίαση – ενημέρωση στους εμπλεκόμενους φορείς σχετικά με τις απαραίτητες άδειες που πρέπει να κατέχουν οι Χειριστές Μηχανημάτων Έργου (Χ.Μ.Ε.) και τον τρόπο απόκτησης τους σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Ανταλλάχτηκαν απόψεις και αφού αναγνωρίστηκαν από τους φορείς τα προβλήματα και οι κίνδυνοι που εγκυμονεί η χρήση των Μ.Ε. χωρίς τις απαραίτητες άδειες για τους εργαζόμενους και τους συμπολίτες μας, προτάθηκαν λύσεις. Οι βασικότερες από αυτές είναι η στελέχωση  της επιθεώρησης εργασίας Ρεθύμνου, η αλλαγή του θεσμικού πλαισίου σχετικά με την εκπαίδευση των χειριστών και η συνεργασία των εμπλεκόμενων φορέων.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω κρίθηκε αναγκαία  η εντατικοποίηση των ελέγχων και επιβολή προστίμων με σκοπό την συμμόρφωση σχετικά με τις άδειες των χειριστών, την ασφάλιση και  τις άδειες κυκλοφορίας – χρήσης Μ.Ε., την λήψη μέτρων προστασίας στα εργοτάξια για την ασφάλεια εργαζομένων και των περιοίκων.

 

 

 

Προηγούμενο Με  τον πρόεδρο του Ι.Τ.Ε συναντήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Διασύνδεσης με Ερευνητικά και Ακαδημαϊκά Ιδρύματα

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας