Ένωση Ευρωπαϊκών Περιφερειών για τα Προϊόντα Προέλευσης (Association of European Regions for Products of Origin, AREPO)

Το AREPO είναι ένα Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την προώθηση πιστοποιημένων ποιοτικών προϊόντων, από συνολικά 35 περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στόχος είναι η καλύτερη προστασία των Προϊόντων Ονομασίας Προέλευσης, των Γεωγραφικών Ενδείξεων και εγγυημένων παραδοσιακών ιδιότυπων προϊόντων, στην Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο, καθώς και η προώθηση, η προάσπιση και η προστασία τόσο των καταναλωτών όσο και των παραγωγών των ευρωπαϊκών περιοχών οι οποίοι εμπλέκονται στην παραγωγή των προϊόντων προέλευσης.

Επίσης, στοχεύει στην ανταλλαγή καλών πρακτικών και πετυχημένων μοντέλων για την προώθηση των προϊόντων, του αγροτουρισμού, την οργάνωση της επιχειρηματικότητας του πρωτογενή τομέα, της οικοτεχνίας όπως επίσης η από κοινού προώθηση των αγροτικών θεμάτων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Το Δίκτυο βασίζεται στην παρουσία αντιπροσώπων των περιφερειών, που παράγουν οι οποίοι απαρτίζουν ένα σώμα, και στην παρουσία αντιπροσώπων των παραγωγών από τις ίδιες περιοχές που απαρτίζουν ένα δεύτερο σώμα, των παραγωγών.

Η Περιφέρεια Κρήτης κατέχει την προεδρία του Δικτύου «AREPO».

Προεδρεία Δικτύου: Αντιπεριφερειάρχης Θ Βρέντζου-Σκορδαλάκη (theanobs@gmail.com, 2813 400251)

Πληροφορίες: Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Πολιτικής, Θ Βρέντζου-Σκορδαλάκη (theanobs@gmail.com, 2813 400251), Χ. Πίτερης (piteris@crete.gov.gr, 2831 040052)

Προηγούμενο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Περιφερειών για Έρευνα και Καινοτομία (European Regions Research Innovation Network – ERRIN)

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας