Εντάχθηκε το πρώτο έργο της Περιφέρειας Κρήτης στο νέο ΕΣΠΑ 2021 – 2027 με συνολικό κόστος 23 εκ. ευρώ

Αφορά βρέφη, νήπια και παιδιά για να έχουν ποιοτικές υπηρεσίες αγωγής καθώς και ΑμεΑ για υπηρεσίες εξωσχολικών δραστηριοτήτων απασχόλησης 

 

Την ένταξη στο νέο ΕΣΠΑ σημαντικού έργου για παιδιά και εφήβους ύψους 23 εκ. ευρώ περίπου υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης. 

Το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΚΤ+ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνικούς πόρους και υλοποιείται στο πλαίσιο της Πολιτικής «Εγγύηση για το Παιδί» (Child Guarantee), κι έχει ως στόχο τη διασφάλιση της ισότιμης και χωρίς αποκλεισμούς πρόσβαση των βρεφών, νηπίων και παιδιών και ιδίως των βρεφών, νηπίων και παιδιών σε ανάγκη, σε ποιοτικές υπηρεσίες αγωγής και εκπαίδευσης στην προσχολική και σχολική ηλικία καθώς και την πρόσβαση παιδιών και ΑμεΑ σε υπηρεσίες εξωσχολικών δραστηριοτήτων απασχόλησης.

Καλύπτει τον ετήσιο κύκλο 2022-2023, δηλαδή από την 1η Σεπτεμβρίου 2022 έως την 31η Ιουλίου του 2023.Υλοποποιείται από την ΕΕΤΑΑ και αφορά στο σύνολο της επικράτειας της Κρήτης! Το συνολικό κόστος ανέρχεται σε  22.932.706,89  ευρώ. Το  πρόγραμμα θα χρηματοδοτήσει το έργο με  7.817.428,65 ευρώ ενώ 15.115.278,24 ευρώ θα καλυφθούν από εθνικούς πόρους. 

 Το νέο έργο με το οποίο αρχίζει η διαδικασία ένταξης νέων έργων στο Πρόγραμμα ΚΡΗΤΗ 2021-2027 έχει τον τίτλο: «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης στην Κρήτη για το σχολικό έτος 2022-2023».

Το έργο με την υλοποίησή του εστιάζει στην παροχή φροντίδας παιδιών βρεφικής ηλικίας και προσχολικής ηλικίας έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Στην παροχή φροντίδας παιδιών βρεφικής και προσχολικής ηλικίας από 8 μηνών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση και παιδιών με αναπηρία από 2,5 ετών έως 6,5 ετών σε αντίστοιχες δομές φροντίδας (Βρεφικούς, Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς, Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας).

Ακόμα, στην παροχή δημιουργικής απασχόλησης παιδιών σχολικής ηλικίας από 5 έως 12 ετών και παιδιών της ίδιας ηλικίας με ελαφράς μορφής κινητικές ή αισθητηριακές αναπηρίες, σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) και στην παροχή φροντίδας παιδιών, εφήβων και ατόμων με κάθε είδους κινητική, νοητική, αναπτυξιακή ή αισθητηριακή αναπηρία, σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π.Α.μεΑ.), σε αντίστοιχες δομές φροντίδας (Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.), Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π.Α.μεΑ.).

Προηγούμενο Προκήρυξη για την εισαγωγή σπουδαστών/-στριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) ακαδημαϊκού έτους 2023-2024

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας